Expert system for monitoring risks in agriculture and adapting conservative agricultural technologies to climate change

MODSOIL

Titlu: Expert system for monitoring risks in agriculture and adapting conservative agricultural technologies to climate change 

Acronim: MODSOIL

Obiective:

Scopul proiectului este de a implementa un sistem agricol durabil și eficient din punct de vedere economic, adaptat schimbărilor climatice printr-un sistem expert de monitorizare pedo-climatică în Depresiunea Transilvaniei.

Rezultate așteptate:

Efectele așteptate se concentrează pe gestionarea sistemului agricol, conservarea și utilizarea durabilă a resurselor solului și apei în contextul schimbărilor climatice globale, prin implementarea noilor tehnologii agricole, eficiente, conservatoare și adaptate condițiilor pedo-climatice locale. Realizarea unui produs original - un sistem expert (model funcțional) pentru monitorizarea și prognozarea în timp real a riscurilor climatice (prin modernizarea a 20 de stații existente și instalarea altor 10 stații în Platoul Somesan), ținând cont de prognozele meteo, capabile să prognozeze perioadele de anomalii climatice pentru diferite culturi agricole. Pentru a avertiza fermierii și a prezice corect necesitatea de a combate riscurile climatice, programul va fi adaptat pe baza cercetărilor aplicate efectuate cu tehnologii conservatoare și măsuri specifice de adaptare, în cadrul unei întreprinderi agricole reprezentative pentru această zonă.

Descriere:

Cercetarea aplicată desfășurată în cadrul proiectului se bazează pe situația actuală din agricultură în Depresiunea Transilvaniei, unde, din cauza sistemelor inadecvate de teren arabil, au fost atinse o serie de aspecte negative în ceea ce privește: fertilitatea solului, cantitatea și calitatea producțiilor, schimbările climatice, calitatea peisajului și a mediului. Obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de vârf, competitive la nivel global, de către echipa proiectului, Platforma europeană „Modelarea agriculturii europene cu schimbările climatice pentru securitatea alimentară” (MACSUR: http: //www.macsur.eu), prin implicare internațională , este cel mai potrivit mijloc de combatere a anomaliilor climatice, de adaptare la fenomenul deșertificării, de sechestrare a carbonului din sol și de eficientizare a sistemului agricol. Proiectul valorifică rezultatele cercetării Centrului pentru sisteme minime și tehnologii agricole durabile (SMTAD), precum și cele ale unui acord de colaborare cu Universitatea de Stat din Louisiana (SUA). Programul de cercetare desfășurat, demarat în 2008, este prima lucrare la scară largă pentru monitorizarea regimurilor termice și hidrice ale solurilor (temperatură, umiditate, precipitații) în Câmpia Transilvaniei, prin 20 de microstări, care este o premieră pentru știința românească. Prin această cercetare au fost finalizate 2 teze de doctorat (în SUA și România). Alte 2 subiecte doctorale sunt dezvoltate pe acest program de cercetare și au fost depuse 5 proiecte de cercetare, la nivel național și internațional.

Proiectul va fi finalizat prin brevetarea a trei tehnologii agricole conservatoare ca alternative viabile, eficiente și realiste la sistemul agricol convențional, practicat în prezent. Elaborarea și modelarea lor se face prin brevetarea unui sistem expert (model funcțional) pentru monitorizarea riscurilor.

Proiectul asigură accesul fermierilor la tehnologii agricole durabile (eficiente și conservatoare) adecvate condițiilor pedo-climatice și socio-economice ale Depresiunii Transilvaniei, în cadrul măsurilor recomandate de UE pentru adaptarea la schimbările climatice: evaluarea calității terenurilor și audit specializat la optimizarea tehnologiei aplicate; implementarea tehnologiilor conservatoare; dezvoltarea experimentală și brevetarea a cel puțin 3 tehnologii conservatoare și 1 sistem expert de monitorizare a riscurilor. Proiectul are un impact socio-economic major, implicând 2 universități, 1 stație de cercetare, 1 companie agricolă, 1 companie privată de cercetare și dezvoltare, ancorată într-o puternică rețea internațională de cercetare și dezvoltare.

Programul de finanțare: PNIII

Durata proiectului: 36 luni

Parteneri:

  • CO: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj(USAMV Cluj)
  • P1: Stația de cercetare și dezvoltare agricolă Turda (SCDA Turda)
  • P2: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMV București)
  • P3: SC Nora Ly Agroserv SRL Viisoara, Județul Cluj
  • P4: SC Holisun SRL Baia Mare

 

 

 

 

 

 

P3: SC Nora Ly Agroserv SRL Viisoara, Județul Cluj