Plan Egalitate de Gen

Gender Equality Plan
 
Planul de Egalitatea de Gen este un instrument care, pe de o parte, reiterează unele dintre valorile care guvernează instituția (cum ar fi egalitate, incluziune, diversitate, transparență), iar pe de altă parte răspunde proactiv unor provocări pentru a asigura respectarea principiilor egalității de gen în toate procesele și practicile companiei.
Descărcați Planul Egalitate de Gen

Obiective, Principii și direcții de acțiune

Sub motoul “Noi îți aducem viitorul” HOLISUN își propune să promoveze perspective și o cultură organizațională mai incluzivă, atât în rândul angajaților, cât și în interacțiunile cu partenerii naționali și internaționali, deschizând dialogul despre importanța și beneficiile respectării principiilor egalității de gen. Măsurile adoptate în cadrul prezentului Plan de Egalitate de Gen își propun să:

Promoveze respectul reciproc și să asigure oportunități egale pentru angajații HOLISUN;

Recunoască diferențele ca potențială sursă de dezvoltare și creștere, atât individuala, cât și organizațională, să promoveze și să valorizeze diversitatea;

Adopte măsuri pozitive menite să adreseze și să prevină inegalitățile, promovând atât intern, cât și extern valori care asigura egalitatea de șanse.


Direcțiile de acțiune care fundamentează Planul de Egalitate de Gen sunt:

 

Resurse Umane
Guvernanță Instituțională
Comunicare Instituțională
Hărțuire sexuală/morală
Finanțarea cercetării